Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przeprowadzamy badania geologiczne, prace terenowe oraz przygotowujemy odpowiednią dokumentację, w tym opisy techniczne na potrzeby projektu przydomowej oczyszczalni ścieków. Wybór dotyczący sposobu oczyszczania ścieków powinien być oparty na wnioskach specjalisty, przede wszystkim na analizie warunków wodno-gruntowych działki.

 

Opisy techniczne

Przygotowujemy opisy techniczne do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Aby móc zbudować przydomową oczyszczalnię, otoczenie musi spełniać wymogi prawne, m.in. grunt musi cechować się odpowiednią przepuszczalnością, a woda gruntowa – znajdować się poniżej określonej głębokości.

 

zbiornik przydomowy na ścieki