Dokumentacje geotechniczne dla drogownictwa

Wykonujemy dokumentacje geotechniczne dla drogownictwa, składające się z sekcji opisowej i graficznej. Sporządzamy badania gruntu i przeprowadzamy analizę dostępnych danych dotyczących podłoża, aby móc stwierdzić, czy grunt przeznaczony do budowy drogi (bądź innego elementu infrastruktury transportowej) spełnia wszystkie wymagania prawne.

 

Bezpieczna budowa drogi

Na podstawie sporządzonej dokumentacji geotechnicznej na potrzeby budownictwa, do którego drogownictwo się zalicza, nasi eksperci następnie dokonują planu etapów budowy z zachowaniem wymaganych warunków bezpieczeństwa.

Specjalizujemy się również w realizacjach ekspertyz geotechnicznych i projektów prac geologicznych. Jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia oraz dokonać projektów zabezpieczeń zboczy i wykopów – także tych, które wykazują zagrożenie osunięcia.

 

inżynier na tle budowanej drogi