Badania złóż kopalin stałych

Dokumentujemy złoża kopalin poprzez przeprowadzanie prac badawczych w terenie oraz w wyniku zebrania materiału archiwalnego. Sporządzamy odpowiednie projekty w zależności od celu przeprowadzanych badań złóż kopalin stałych, a także oferujemy kompleksową obsługę geotechniczną kopalni odkrywkowych.

 

Dokumentacje geologiczne złóż

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, by sporządzać specjalistyczne dokumentacje geologiczne złóż dla kopalni odkrywkowych, zawierające szczegółowe dane dotyczące ilości oraz jakości znajdujących się w kopalniach zasobów. W projektach pojawiają się także zalecenia dotyczące optymalnych metod ich wydobywania. W ramach usług zajmujemy się sporządzaniem m.in. następujących dokumentów:

  • projektów prac geologicznych dla rozpoznania złóż,
  • projektów zagospodarowania złoża,
  • planów ruchu zakładu górniczego,
  • raportów oddziaływania na środowisko.

W przypadku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opisujemy potencjalne zagrożenia, ale również wskazujemy możliwe sposoby zapobiegania negatywnemu wpływowi inwestycji.

 

Obsługa geotechniczna kopalni odkrywkowych

Współpracujemy z zakładami górniczymi, zapewniając pełną obsługę geotechniczną realizowanych przedsięwzięć. Posiadanie odpowiedniej wiedzy pozwala na przeprowadzenie prac wydobywczych z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych oraz z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

 

teren wykopaliskowy