Obsługa geotechniczna na budowach

Oferujemy obsługę geotechniczną na budowach, realizowaną przez ekspertów: doświadczonych inżynierów geologów. Nasze usługi mogą pomóc zapobiec piętrzeniu się nieprzewidzianych wydatków na dalszych etapach budowy. Przed przystąpieniem do budowy dowolnego obiektu bardzo ważne jest, aby upewnić się, co do nośności gruntu. Jest to szczególnie istotne przy rozległych inwestycjach.

 

Badania geotechniczne

Niestabilność terenu może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje dla obiektu budowlanego. Przeprowadzamy precyzyjne badania geotechniczne przy pomocy nowoczesnych urządzeń, w tym:

  • badania zagęszczenia gruntu metodą sondowań DPL i metodą Proctora,
  • badania modułu odkształcenia podłoża aparatem VSS,
  • badania zagęszczenia podłoża płytą dynamiczną HMP LFG.

Przeprowadzanie badań przez zespół profesjonalistów, a następnie zastosowanie się do zaleceń, pomaga uniknąć takich problemów, jak pękające ściany czy fundamenty. Gdy z analizy geotechnicznej jednoznacznie wynika, że podłoże wymaga wzmocnienia, konsultujemy tę kwestię z inwestorem. Czasem możliwe jest zastosowanie geosyntetyków, które zapewnią równomierne osiadanie budynku.

 

Odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych

Fundamenty są najistotniejszym elementem budowy, dlatego ważne jest, aby wykopy pod fundamenty zrealizowane były w sposób rzetelny i precyzyjny. Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania odbiorów geotechnicznych po wykonaniu wykopów fundamentowych przez ekipę budowlaną Sprawdzamy zgodność rezultatów poszczególnych etapów pracy z projektem, badamy stan gruntu i wpisujemy niezbędne informacje do dziennika budowy. Podejmujemy się także kompleksowego nadzoru geotechnicznego inwestycji budowlanych.

 

analizowanie badań geotechnicznych