Dokumentacje geotechniczne na potrzeby budownictwa

Aby otrzymać pozwolenie na budowę obiektu i móc zrealizować plan budowy, należy najpierw poddać analizie geotechnicznej podłoże, na którym ma stanąć konstrukcja budowlana. Zajmujemy się realizacją zleceń na dokumentacje geotechniczne na potrzeby budownictwa, a także drogownictwa.

 

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna w sposób wyczerpujący przedstawia wszystkie niezbędne informacje na temat gruntu; składa się z części opisowej oraz graficznej. Musi ona zawierać wszystkie dane, które wymagane są od takiej dokumentacji w myśl zapisów znajdujących się w prawie budowlanym oraz rozporządzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dlatego też sporządzenie dokumentacji geotechnicznej należy zlecać wyłącznie osobom do tego uprawnionym.

 

Ekspertyzy geotechniczne

Wykonujemy również opinie i ekspertyzy geotechniczne. Precyzyjne, wiarygodne pomiary i badania geotechniczne gruntu pod budowę mogą przeprowadzić jedynie wykwalifikowani geotechnicy. Dzięki wynikom analizy nasi specjaliści są w stanie udzielić kompetentnych wskazówek m.in. dotyczących:

  • bezpiecznych sposobów na zagęszczenie gruntu,
  • zabezpieczenia terenu (np. skarp, wykopów, zboczy, w tym również tych zagrożonych osuwiskami),
  • metod zmniejszenia negatywnego wpływu przeprowadzanych prac na środowisku,
  • sposobów na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa na placu budowy.

Geotechnicy po sporządzeniu specjalistycznej dokumentacji, na podstawie wniosków z analizy, wykonują plan etapów budowy. Przeprowadzamy również profesjonalne konsultacje w ramach obsługi geotechnicznej na budowach oraz sprawujemy nadzory budowlane.

 

omawianie dokumentacji geotechnicznej