Doświadczenie

Prezentujemy Państwu wykonane przez nas projekty z zakresu geologii i geotechniki oraz rezultaty zrealizowanych zleceń na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zapraszamy do zapoznania się z treścią i udostępnionymi zdjęciami.


1. Badania geologiczne i geotechniczne dla infrastruktury drogowej i kolejowej:

 • budowa drogi ekspresowej S19 odcinek Lublin-Kraśnik
 • przebudowa odcinka linii kolejowej LK7 Warszawa-Lublin
 • przebudowa odcinka drogi krajowej GP17, DK74 i drogi wojewódzkiej DW 836
 • rozbudowa Drogowego Przejścia granicznego w Hrebennem i Dołhobyczowie
 • budowa obwodnicy m. Hrebenne w ciągu drogi krajowej GP17 i m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej DK 74

2. Badania geologiczne i geotechniczne obiektów hydrotechnicznych.

 • remont i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na odcinkach rzeki Sanny, Chodelki, Wisły
 • budowa zapory zbiornika wodnego w Nieliszu woj. Lubelskie
 • badania stanu technicznego grobli zbiorników wodnych w woj. lubelskim

3. Nadzory geologiczne i geotechniczne budowy obiektów usługowych.

 • budowa salonu meblowego Agata meble w Lublinie
 • budowa galerii handlowej Twierdza w Zamościu
 • budowa hipermarketu Kaufland w Zamościu i Bricomarche w Hrubieszowie

4. Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla:

 • stacji paliw
 • obiektów przemysłowych ZTB w Bodaczowie
 • wykorzystania ciepła ziem: pionowe wymienniki ciepła

5. Dokumentacje geologiczne złóż kopalin stałych ( bez węglowodorów) i obsługa geologiczna kopalni odkrywkowych.

6. Opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego dla budynków mieszkalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

geodeta wykonujący pracę